Diensten

Advies & Onderzoek

 

energievraagstukken

Energie Analyse

Onderzoek wat er omgaat binnen de grenzen van uw technologie (de zogenaamde ‘black box’). Met Samyama kunt u uitgaan van een fundamentele kennis van elke duurzame techniek. Haalbaarheidsstudies variëren van verkennende (markt)studies tot gedetailleerde techno-economische analyse, passend bij uw ontwikkelingsvraag en ambitie.

Lees meer…

gis

Potentiekaarten (Energie; Biomassa; Landbouw)

Wilt u weten hoe duurzame energiebronnen het beste in te plannen zijn in uw regio? Een energiepotentiekaart biedt u een geografisch expliciet overzicht waar u uw plannen voor wind, zon, biomassa, Seawater Air Conditioning (SWAC & OTEC) en aardwarmte het beste kunt verwezenlijken. Ook voor landbouw en waterhuishouding.

Lees meer…

Multi criteria Analysis 2

Multi-criteria Analyse

Duurzaamheid is tegenwoordig meer dan enkel investeringskosten en terugverdientijden. In toenemende mate worden er ook bredere duurzaamheidseisen gesteld, zoals medezeggenschap vanuit de bewoners, inzet van lokale kennis en materialen en de mate van het circulaire gehalte (lokale input, lokale consumptie). Verbreed uw argumentatiekracht!

Lees meer…

 

biobased-3

Biobased & groene innovatie

Uw biomassa gaat in de toekomst steeds waardevoller worden. Wilt u meer bio-energie gebruiken in uw energievoorziening, of bent u benieuwd naar innovatieve biobased toepassingen voor uw biomassa? Met Samyama onderzoekt u de mogelijkheden, passend op uw aanbod en potentie. Gericht op Curacao, de Cariben en Nederland.

Verder…

herstellende landbouw 2

Herstellende Landbouw

Stapt u over naar een lage-input, hoog productief en toekomstbestendige agrarische onderneming! Bedoelt voor zowel veeteelt, akker- en tuinbouw als coöperaties. Biodiversiteit en syntropie zijn de belangrijkste sleutelwaarden. Met Samyama maakt u uw boerenbedrijf circulair en een werkelijk genererende plek.

Verder…

de groene stad

Stadslandbouw & zelfvoorziening 

Bent u een startende (stads)landbouwer of ander slag avant garde(n)? Met Samyama tilt u uw local2local beweging en de zelfvoorzieningsgraad van uw omgeving naar een hoger plan! Samyama helpt u zowel op microniveau (tuin- en boerderijschaal) als macroniveau (afzet, conculega’s) de puzzelstukjes te integreren.

Verder…

 

Industrie

 

lca-3

 Levenscyclus Analyse

Met Samyama doet u een Levenscyclusanalyse (LCA) van uw product, ook wel Wieg-tot-Graf analyse genoemd. Met deze analyse bepaalt u de totale milieubelasting van uw product gedurende de hele levenscyclus, dat wil zeggen: winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking.

Meer…

gams

Product/Proces Optimalisatie

In uw bedrijfsvoering hebt u te maken met verschillende factoren die het productieproces beïnvloeden. Er liggen altijd kansen voor optimalisatie van deze factoren, zoals uw energievoorziening, grondstoffen, processen en werknemers. Samyama biedt u verschillende methodes om deze factoren te beïnvloeden en te verbeteren.

Meer…

3d-prototype

Prototype Ontwikkeling & Realisatie

Samyama bied u een integrale en systematische aanpak voor het marktrijp maken van uw innovatief idee of concept. In veel gevallen is het van onschatbare waarde om uw productidee in miniatuurvorm in uw handen te voelen. Dit doet Samyama door uw ontwikkelingsvraag uit te werken tot een fysieke 3D-print.

Meer…