Levenscyclus Analyse

Met Samyama doet u een Levenscyclusanalyse (LCA) van een product, ook wel Wieg-tot-Graf analyse genoemd. Met deze methode bepaalt u de totale milieubelasting van uw product gedurende de hele levenscyclus, dat wil zeggen: winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking.

 

MetLifeCycleAnalysis deze levenscyclusanalyse wordt inzichtelijk welke grondstoffen worden onttrokken en welke emissies naar het milieu worden uitgestoten. Met name die verbonden zijn met het produceren van goederen en diensten, met de gebruiksfase en met de verwerking aan het eind van de levensfase van het product. In elk stadium wordt er een inventaris gemaakt van het energie- en materiaalverbruik en de emissies. Zo wordt duidelijk waar wel en geen verbetering op milieugebied haalbaar is.

 

Samyama stelt een LCA op volgens internationale standaarden en deze bestaat uit vier fases:

 

 1. Vaststelling van het doel en reikwijdte, bepaalt door de doelgroep, toepassing of vraagstelling;
 1. Kwantificatie in functionele eenheden van de inputs en outputs van en naar het milieu, zoals energie (MJ), materialen (kg), of uitstoot (CO2/eq);
 1. Vertalingsslag van milieu-impact naar maatschappelijke voorkeuren, waarbij de impact van de resultaten uit punt 2 duidelijk worden voor de maatschappij. Dit kan o.a. door het normaliseren van de gegevens, waarna vergelijking mogelijk wordt met de ‘Business As Usual’ of juist met een alternatief.
 1. Evaluatie en conclusies, waarbij de eerdere stappen worden geëvalueerd aan de hand van de vooropgestelde systeemgrenzen. Eventueel draagt een LCA bij aan een bredere multi-citeria analyse of product/proces optimalisatie.

 

Voorbeelden van LCA’s voor Curaçao

 

1. Timbercrete, hempcrete of plastic blokken v.s. concrete

Bouwstenen kunnen behalve van cement, ook gemaakt worden van zaagsel, industriële hennep of gerecycled plastic (Biobased & groene innovatie). Het productieproces wordt onderzocht en vergeleken op energie-, grondstoffen- en watergebruik. Maar vooral in de fases van grondstofwinning, transport, gebruiksfase en afvalverwerking kunnen bovenstaande alternatieven een voordeel betekenen, zoals:

 

 1. De grondstoffen worden lokaal geproduceerd en creëren nieuwe werkgelegenheid;
 2. Gebruik maken van afvalstromen (timbercrete; plastic) en zo bijdragen aan een verlaging van de afvaldruk;
 3. Lichtere producten waardoor de milieu-impact van transport verlaagt wordt;
 4. Het binnenklimaat van dergelijke gebouwen ergonomischer is, een vriendelijker binnenklimaat schept en/of minder energie verbruiken;
 5. Een kleinere impact op de afvalberg, omdat ze biologisch afbreekbaar zijn (timbercrete, hempcrete) of opnieuw versmolten kunnen worden (plastic).

 

Onder, v.l.n.r: timbercrete blokken; bouwen met hempcrete; bouwen met blokken van gerecycled, gesmolten plastic.

concrete-lca

 

2. Importsubstitutie van agrarische (primaire) producten

Waar het klimaat en het potentieel het toelaten, kan de agrarische productie verder opgeschroefd worden en de verwerkende industrie uitgebreid. Door droogte-resistente granen, bonen, diervoederbomen en andere gewassen in te zetten kan de import van meel, brood, proteïnes, hout en diervoeder verminderd of vervangen worden. Levenscyclus analyses van consumptiegoederen kunnen onderdeel worden van een bredere inzet voor Herstellende Landbouw en Zelfvoorziening, evenals voor herbebossing en natuurbescherming op Curaçao. Een LCA onderzoekt en vergelijkt de verschillende aspecten van:

 

 1. Grondstoffen productie: welke gewassen uit soortgelijk klimaat als Curaçao kunnen succesvol gecultiveerd worden; welke pesticiden-, energie-, water- en kunstmestverbruik in de grootschalige monoculturen wordt elders voorkomen doordat hier lokaal wordt geproduceerd.
 2. Milieu-impact: hoeveel verminderen hierbij de transportafstanden, benodigdheden in koeling, brandstof, zeevaart en verpakking.
 3. Optimalisatie: in hoeverre wordt de voedselverspilling en verpakking verminderd door een vraag/aanbod-optimalisatie, producing-on-demand en local2local strategieën? Oftewel wat is de ecologische voetafdruk van lokale productie versus import.

 

Onder v.l.n.r: meel van indju-peulen (Prosopis Juliflora); droogte-resistente sorghum (300-750 mm/jaar regen nodig; Curacao ca. 550 mm/jaar); Moringa Olifeira als hoogwaardige kippenvoeder; extreem droogte-resistente lucernebomen als hoogwaardig rundervoeder waardoor de opbrengst van grasland verdubbelt.

agrarische-substitutie

 

3. Elektrische versus gasoline/dieselaandrijving in particulier transport 

Een overschakeling van gasoline/dieselmotoren naar elektrische motoren in auto’s kan verschillende voordelen hebben: de algehele motorefficiëntie is 20-30% hoger; de brandstof kan lokaal gewonnen worden (wind- & zonne-energie); een kritieke hoeveelheid auto’s kan functioneren in gridstabilisatie (opvangen van fluctuaties in het elektrisch net, i.e. grid); broeikasgassen worden tot nul teruggebracht (als de elektriciteit van zon en wind komt). Een LCA onderzoekt ten opzichte van de BAU (gasoline & diesel) de volgende aspecten:

 

 1. Productiefase: hoeveel energie, materialen en uitstoot wordt er bespaard bij de productie van elektrische motoren?
 2. Gebruiksfase: wat is de verminderde milieu-impact van elektrisch rijden en wat is het voordeel voor het Curaçaose klimaatbudget?
 3. Transport & recycling: waar en hoe worden de elektrische auto’s verwerkt, gerecycled en wat is de milieu-impact ervan?

 

Andere aspecten van deze transitie moeten ook onderzocht worden, zoals de verschuiving in infrastructuur (laadpalen, transformatorhuisjes, netaansluiting), lokale kennis en kunde bij monteurs. Een LCA zou dan bij kunnen dragen aan een bredere Multi-criteria analyse die ook deze aspecten kwantificeert.

 

Onder: in een smart grid werkt het ‘home area network’ (HAN) samen met het ‘wide area network’ (WAN). Smart metering is dan mogelijk, waarbij grote applicaties (zonne-installatie, kleine windmolen, elektrische auto) optimaal met elkaar en het net interacteren.

Electrisch rijden