Energieneutrale glastuinbouw

Voor de biologische tomatenkwekerij ‘Groenland Organics’ is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een 100% klimaatneutrale bedrijfsvoering. Door een jaarronde-productie gebruikt deze sector aanzienlijke hoeveelheden warmte en elektra (vooral in winter) voor de warme kassen. De opdrachtgever was geïnteresseerd in de mogelijkheden voor duurzame vormen van energieopwekking, zoals biomassaketels, zonnecollectoren en windenergie. Samyama deed een gedetailleerde energie analyse van een systeem met hoge-rendement zonnecollectoren (warmte), een warmte/koude-opslag (verwarming en koeling), een windmolen voor de elektra en gasketel als back-up en CO2-levering.

 

groenland

 

Onderstaand figuur geeft de optimalisatie weer. Als de warmtevraag van de kas is gegeven als een maandprofiel, dan is de dekking met zonnecollectoren en WKO te passen op die vraag. De fractie Rzon is dat gedeelte aan warmte dat gedekt wordt door de zonnecollectoren en wordt variabel gehouden. Vervolgens werd de WKO geschaald op de koelingsvraag. ’s Zomers laadt de WKO van drie bronnen, namelijk de broeikaswarmte in de kas, overschot van de zonnecollectoren en eventuele gasketel. ’s Winters wordt die warmte opgepompt en doorverwarmd met een warmtepomp, de zonnecollectoren en boiler tot de geschikte kastemperatuur van +/- 65 oC.

 

groenland warmteprofiel

 

Deze kas, met een oppervlakte van 1,9 ha en 700.000 m3 gasverbruik per jaar zou de volgende schaalgrootte aan duurzame energiebronnen hebben: 47% van de warmtevraag komt van zonnecollectoren met een oppervlakte van 2,1 ha; 43% wordt gedekt door de WKO met een totaal debiet van 423.000 m3 water per jaar (warmte en koude); en een 850 kWe windmolen.

 

Financiële data wordt in onderstaand figuur samengevat. Hoewel de totale investering voor de drie componenten aanzienlijk is (3,2 miljoen euro) is de totale terugverdientijd 6 jaar, waarvan de zonnecollectoren en WKO resp. 5 en 3 jaar. Daarbij heeft deze casus over een levensduur van minimaal 15 jaar een energie-kostprijs van 0,063 €/m3 gaseq en 0,027 €/kWhe (incl. SDE+ subsidie).

 

Groenland kosten en baten