Foodforest Brievengat

Als vervolg op wijkvoedselbos Scharloo wordt nu een veel groter wijkvoedelbos in Brievengat opgezet van 5.000 m2. Met dit oppervlakte willen we een aantal schaalvoordelen bereiken die pas in een groter bos mogelijk wordt, zoals ontwikkeling van een stukje ecologie, van dichte kroonlagen en van verschillende strata aan begroeiing. Naast de voorziening van voedsel is een reeks andere voordelen minstens zo belangrijk, zoals: zuurstofproductie in een wijk, terugdringing van het ‘heat island effect’ (dus meer wijkkoeling), bevordering van de biodiversiteit en opslag van broeikasgassen (‘CO2 abatement function’).

 

 1a 1c 1b

                                                                                        (before & after)

Quick data: 

Looptijd:                                                 dec 2020 – dec 2021

Oppervlakte:                                          5.000 m2

Aantal bomen:                                       1.200 (600 fruit & 600 functioneel)

Aantal kruiden/groenten/bloemen:        5.000

Deelnemers buurt:                                20-40 per week

Oogst:                                                   3.000 kg 1e jaar; 10.000 kg 3e jaar; 25.000 kg 5e jaar (bij geplande participatie)

Green waste recycle:                            200 m3/jr tuinafval; 1.000 kg/jr GFT voor bokashi & compost

CO2(eq) opslag:                                   500 ton/jr (gemiddeld over 50 jaar)

 

IMG_1079  IMG_1042

 

Ook in wijkvoedselbos Brievengat wordt een sterke link beoogd tussen permacultuur en maatschappijontwikkeling. Een aantal belangrijke kernwoorden in permacultuur zijn kringlopen benutten, diversiteit en dichtheid bevorderen en successie versnellen. Vooral successie willen we hier benadrukken, oftewel het door de tijd heen steeds veeltalliger en complexer worden van de samenhang binnen je ecosysteem. De toegepaste plantmethode is dan ook de successional– of syntropic agroforestry. Op wijkniveau is een successie naar een hogere levensstandaard ook een natuurlijk proces, door de benutting van ieders competentie, functionele bijdrage en regeneratie.  Met dit wijkvoedselbos ingericht volgens de permacultuurprincipes, willen we deze successie zowel in de food forest als in de wijk op natuurlijke manier zichtbaar maken.

 

jj   jj

(before & after)

Parameters van dit project

Het project is opgezet voor en door de buurtbewoners, aanwezige daklozen en m.b.v. omringende wijkinstanties. De volgende doelen kunnen worden omschreven:

1. Informatiebijeenkomsten: 4 permaculture workshops; sociale workshops in het teken van permanentie, successie en accumulatie en redistributie van overvloed; een tuindesign; aanleg van de wijkvoedselbossen; en onderhoud, nazorg;

2. Uit veel permacultuurvoorbeelden wordt op dergelijke kleine oppervlaktes een oogst bereikt van 3-5 kg/m2 (t.o.v. 0-2 kg/m2 openveldmonoculturen). Op lange termijn is bereiken van een maximale oogst van 25.000 kg/jaar dan ook een leuke uitdaging;

3. Opvang huishoudelijk afval (gft) voor compost en bokashi vergisting. Door 10 huishoudens (100 kg afval per huishouden per jaar) wordt gft aangevoerd en middels een anaeroob (en geurloos!) vergistingsproces een hoogwaardige bokashicompost gemaakt voor de tuin;

4. Buurtbewoners ontmoeten elkaar regelmatig in de tuin voor onderhoud, oogst, uitwisseling en plezier; een aantal behoeftigen (2-4 bedelaars of daklozen) worden actief betrokken en een rol toebedeeld in het onderhoud en toezicht.

5. Ook in deze food forest wordt één sociale onderneming opgezet die de overvloed en spin-offs vermarkten; hierbij wordt gekozen uit (1) bokashi-thee als hoogwaardige meststof; (2) een klein kwekerijtje voor opkweek; (3) en/of een moringa voedingssupplement.

 

20210227_160449 20210130_112040 20210323_144926

 

 

Partners

logo udb

 

Stichting Unidad di Bario (UdB) is hierin weer onze vertrouwde partner, met haar brede kennis en praktijk in buurten, in de politiek en in ontwikkelingsstrategieën in brede zin. Samyama en UdB hebben elkaar echt gevonden qua duurzaamheid, werkstijl en zelfstandigheid. Ons werk is veelal pionierend en vergt daarom een lange-termijnvisie, vertrouwen en durf, en UdB ziet dat ook in. Masha danki UdB!

 

logo stichting DOENStichting DOEN is onze grootste medefinancierder,en steunt voorlopers die zich inzetten voor een groene, sociale en creatieve samenleving, ook op de Caribische eilanden van het koninkrijk. De drie pijlers ‘Groen, Sociaal en Creatief’ zijn alle drie aanwezig in het wijkvoedselbos Brievengat, maar valt officieel onder het kopje ‘buurtinitiatieven’. Samyama’s kernwoorden zijn ‘inclusief, regeneratief en distributief’ en die harmoniseren perfect met die van stichting DOEN. Stichting DOEN, masha masha danki voor jullie vertrouwen, ondersteuning en visie!

logo orenda

 

Orenda Syntropic Academy is opgezet met een groep bevlogen syntropische boeren op Curaçao ter bevordering van de syntropische bosbouw in het Caribisch gebied. Mede dankzij het succes van pilot plots (oa. die van Brievengat) is de ambitie ontstaan om zowel boeren, particulieren en wijken te ondersteunen met expertise, kennis, financiën en aanleg. In wijkvoedselbos Brievengat werken Arjun, Giacomo, Esperanza en Egbert steevast mee aan de aanleg, onderhoud en finetuning van het plot. Masha danki guys voor jullie gezelligheid en inzet!

 

 

ff briev en scharloo 4

 

 

Gebiedstekening ‘hofi di bario’ Brievengat

design brievengat 2