Businessplan

Samyama start een Permaculture Farm van 3 hectare! Eindelijk hebben we een stukje land op het oog rondom Willemstad. De methode wordt weer regeneratieve landbouw (permacultuur), waar we een dicht productief bos creeren met vergeten en ondergewaardeerde Curacaose vrucht-, kruid- en groentesoorten. Het businessmodel is veelzijdig en bedient voornamelijk de lokale markt. We volgen het ‘Community Supported Agriculture’ CSA-model, waar de band met de klant wordt verankerd. Zoveel mogelijk mensen naar de kunuku is het motto, van scholieren tot bedrijfspersoneel, huishoudens, religieuze instellingen, boeren en de overheid. Workshops, trainingen en onderwijs vormen dan ook de spil op onze farm. We ontwikkelen een inkomen uit 8 stromen:

  1. Groentenpakket voor 40 leden (0.25 ha)
  2. Een moringa lijn voor thee (gedroogd blad), voedingssupplement (poeder), olie (uit zaad) (0.5 ha)
  3. Consultancy in Permacultuur en Regeneratieve Landbouw
  4. Een Foodforest met Curacaose vergeten en ondergewaardeerd fruit, kruiden en groenten (1 ha) 
  5. Semi aride superfood-forest (0.50 ha)
  6. Natuurontwikkeling & Agri-toerisme in heel district 2
  7. Een productielijn kippen, schapen & varkens
  8. Biodiesel productielijn uit Biomassa

Hieronder is beeldend uitgelegd waar deze inkomensstromen uit bestaan. Plaatjes spreken nu even krachtiger dan woorden. Voor een uitgebreide tekst en uitleg kunt u bij Businessplan Samyama Permaculture Farm terrecht. Laat u zich niet overdonderden door de veelheid aan producten, dieren, inkomens: de bedrijfsvoering is namelijk gestoeld op een ‘abundance’ en successie en dit zijn fundamentele principes uit de natuur. Dit betekent dat elk component op gegeven moment nodig is om de successie naar een hogere complexiteit en levensvatbaarheid te brengen. Helemaal onderaan deze pagina vind u nog een tabel met een kosten en baten analyse (KBA) over de komende 10 jaar. Deze KBA wordt ook weer verder uitgewerkt in het bedrijfsplan. In totaal schatten we de netto winst op 84.266 florin gemiddeld per jaar. Hiermee worden tevens 4 werknemers (4 FTE’s) en 6 stagiaires ingezet, en bezoeken per jaar in totaal 200 vrijwilligers en 120 workshopvolgers Samyama’s Permaculture Farm. 

businessplan plaatje 1

businessplan plaatje 2

Kosten/Baten-Analyse 

De kosten/baten-analyse bestrijkt 10 jaar, en omvat alle acht inkomensstromen. In het businessplan worden de verschillende stromen gefasseerd geimplementeerd, en bekostigd met de inkomens van vorige jaren. Op de Crowdfunding pagina wordt een startkapitaal van 150.000 florin als streefbedrag omschreven, waarmee naast basisinvesteringen ook het gedeelte ‘groentenpakket’, ‘moringalijn’ en ‘voedselbossen’ worden aangelegd. Inkomens uit deze twee stromen betalen vervolgens de kippen, geiten, varkens en natuurontwikkeling. Onderstaande tabel is opgebouwd uit inkomens (groen) en de kosten (rood). Na een devaluatie door te voeren en kosten met baten te verrekenen, houden we de ‘Net Present Value’  (NPV) over (groen), oftewel de geaccumuleerde netto huidige waarde van het bedrijf over 10 jaar. Als we dit door 10 jaar delen, is de gemiddelde netto inkomen per jaar 84.266 florin. businessplan plaatje 3 kba tabel