Energie Analyse

Eén van Samyama’s core businesses is het analyseren van energiestystemen. Dit kan op bedrijfsniveau, lokaal en gebiedsniveau. Daarbij is de benadering steeds weer: wat is de huidige situatie (0-meting van het energieverbruik, kosten en bronnen van energieopwekking); wat is de ontwikkelingsvraag en ambitie en hoe kan die op een intelligente, kosteneffectieve manier beantwoord worden? Hierbij is Samyama vertrouwd met het rekenen aan verschillende vormen van energiesystemen, zoals bio-, zonne- en windenergie en Warmte-Koude Opslag (WKO), Zout/Zoetwater Koeling (SWAC) en grid-stabilisatie (vraag/aanbod optimalisatie).

 

In een haalbaarheidsstudie kunt u kiezen voor het uitwerken van verschillende ambitieniveaus, waaronder:

 

  1. Verkennende marktstudie of ‘best choice technology’: hiermee kunt u vaak al met 20% van de energie 80% van de tijd en moeite besparen door uit te zoeken wat de parameters zijn van uw innovatie of maatregel. U onderzoekt wat de beschikbare technologieën zijn, de benodigde input of de potentiële afzet. Voor uw bedrijf kan dit een verkenning zijn van de beste opties voor uw energievoorziening. Voor uw gemeente kan dit beteken welke vorm van vergroening (van het totale electraverbruik) het meest voor de hand ligt. Zie het advies aan ‘Groenland Organics‘ (biologische tomatenkwekerij) voor een dergelijk advies.

 

Energie analyse - energie flowchart

  1. Energie/Massabalans: energiesystemen moeten worden geschaald op uw bedrijfsgrootte en omgeving. Of het nu een WKO systeem betreft, biomassaverbranding, zonnecollectoren of windmolenpark, met Samyama verricht u een gedetailleerd onderzoek naar elektra, warmte, input, output, configuratie (‘lay-out’) en stromen.Een dergelijk advies werd afgenomen door het ingenieursbureau Greenvis.

 

flowchart LBG

  1. Techno-economische analyse: in de haalbaarheidsstudie wordt een verdiepingsslag gemaakt met een gedetailleerd techno-economisch onderzoek, waar uw project tot 80% zekerheid wordt geschaald op capaciteit en investeringskosten. Verder wordt het kostenplaatje geschetst: CAPEX en OPEX (kapitaal- en operationele kosten), IRR of terugverdientijd en netto contante waarde (NCW). Zie het project ‘Mestvergisting tot bio-LBG’ voor een gedetailleerde TE-Analyse.

 

  1. Levenscyclus Analyse (LCA): U wilt een product of proces vervangen door een duurzamere, groene optie? Wij bieden u een gedetailleerd vergelijkend warenonderzoek waarbij alle fases van de levenscyclus wordt betrokken: grondstofwinning, transport, assemblage/conversie, retail en einde levensloop. Dit kan voor verschillende criteria: kosten, broeikasemissies, energieverbruik en/of circulariteit. Voor uw bedrijf kan dit een goedkopere biobased variant betekenen voor uw verpakking. Voor uw provincie kan dit een vergroening betekenen van uw woningbestand waar beton vervangen wordt door kalkhennep. Zie ‘Biomassavalorisatie voor Regio Rivierenland‘ voor één van Samyama’s LCA’s.

 

  1. Second opinion (due dilligence): subsidieverstrekkers en investeerders willen zeker weten of de aangeleverde technische gegevens kloppen. Met Samyama controleert u uw energie/massabalans of marktstudie. Ook kan Samyama een onderzoek doen naar uw (potentiële) concurrentiepositie.