Prototype ontwikkeling & realisatie

Samyama bied u een integrale en systematische aanpak voor het marktrijp maken van uw innovatief idee of concept. In veel gevallen is het van onschatbare waarde om uw productidee in miniatuurvorm in uw handen te voelen. Dit doet Samyama door uw ontwikkelingsvraag uit te werken tot een fysieke 3D-print.

 

Middels de volgende stappen ondersteunt Samyama u hierin:

 

  1. Concept- of ideeschetshet conceptidee is het meest gebaat bij creativiteit en associatief denken/vormgeven. Samyama destilleert uit het brainstormen uw gewenste ideeschets.
  2. Voorstudie & marktstudiewelke wet- en regelgeving is van belang, wat is de marktpotentie, concurrentie en kennis voor uw idee? Met een voorstudie bepaalt Samyama de slagingskans van uw innovatie.
  3. Haalbaarheids- & productstudieaan welke eisen moet uw product voldoen? Denkt u aan materiaalkeuze, drukbestendig, temperatuurgevoeligheid of gebruiksvriendelijkheid.
  4. Technische tekeningde doorstart van idee naar marktbaar product verwezenlijkt u met een technische tekening. met het programma CAD verwezenlijkt Samyama dit voor u.
  5. 3D print prototypemet de technische tekening print Samyama een 3D-prototype van uw product. Visuele en tactiele ervaring van uw product verschaft weer nieuwe inzichten in de haalbaarheid.

 

Een dergelijke 3D-printversie zal uw overtuigingskracht vergroten bij uw stakeholders, financierders, opdrachtgevers of klanten. Additioneel aan een 3D printversie kunt u kiezen om criteria uit te laten werken die het succes van uw product kunnen helpen uitdragen. Bijvoorbeeld:

 

  1. Kosten/Batenanalyse: Samyama bepaalt nauwkeurig wat de kosten zijn voor materialen, energie, mechaniek en productieproces. Ook kan Samyama een kosten/batenanalyse uitvoeren voor de marktbetreding: het produceren, marktrijp maken, adverteren en uitrollen van uw product.

 

  1. Wet- en regelgeving:een nieuw product moet altijd aan voorwaarden, eisen (denk: materialen, fysica, mechanica) en wet- en regelgeving voldoen. Samyama zoekt uit aan welke Curaçaose en (inter)nationale wet- en regelgeving en producteisen uw product moet voldoen. Met een 3D-prototype in de hand wordt tevens veel inzichtelijk over de haalbaarheid en (on)mogelijkheden van het product.

 

  1. Levenscyclus Analyse: hiermee onderzoekt u de verbeteringen van uw product ten opzichte van een vergelijkbaar product op de gewenste criteria zoals: besparing in grondstoffen, energieverbruik, broeikasgassen en/of proceskosten. Hierbij worden alle fases van het product betrokken, oftewel de grondstofwinning, transport, assemblage/conversie en end-of-life verwerking/recycling. Voor meer informatie zie onze dienst Levenscyclus Analyse.

 

  1. Multi-criteria Analyse: in sommige gevallen betreft uw innovatief idee ook een bredere positieve, duurzame impact. Laat Samyama deze financiële-, klimaat-, sociale- en milieucriteria voor u kwantificeren. Denkt u aan grondstofgebruik (water, hout, metalen), bodemgebruik, broeikasgasemissies, gecreëerde arbeid. Vooral de consumentenmarkt, maar steeds meer ook uw directe collega’s en leveranciers/afnemers verlangen deze transparantie. Speel slim in op deze duurzame ontwikkelingen met Samyama ’s brede analyse. Meer informatie vindt u in onze dienst Multi-criteria Analyse.