Stadslandbouw

De natuur vind steeds meer haar plek terug in de stad en in de vingers van haar bewoners. Overal worden groentebakken geplaatst, stadsperkjes omgevormd tot groentetuin en stukjes groen in eigen beheer gegeven aan inwoners. De stad vergroent, en bewoners zien tuinieren meer en meer als ontspanning, bewustwording en zelfvoorziening. Steeds meer mensen willen ook afrekenen met ondoorzichtige productie- en behandelmethoden van hun producten en met de gemaakte kilometers. Stadslandbouw en regionale voedselvoorziening gaat daar een belangrijke rol in spelen.

 

permaculture designBent u geïnteresseerd in een verdere vergroening van uw wijk? Samyama rekent met passie aan verregaande sluiting van de lokale voedselketens: meer fruitbomen en struiken in de bebouwde omgeving; meer groentebakken; een betere prijs voor omringende boeren die leveren voor de stad; en broeikasemissies die worden bespaard door een verhoogde zelfvoorzieningsgraad. Om de bestaande initiatieven verder te integreren en lokale voedselketens op een hoger plan te tillen kunt u Samyama laten rekenen aan de volgende onderdelen:

 

1) Inventarisatie: van de vraag en aanbod van voedsel (in tonnages), beschikbare ruimte en land (in hectares) en actoren (huidige initiatieven en potentie). Het beste is om hiervan ook een geografische potentiekaart te maken. Een dergelijke kaart combineert bijvoorbeeld demografische, productie-, verwerkings-, consumptie- en transportgegevens met landgebruik en bodemvruchtbaarheid.

 

2) Stakeholder assessment: van de gemeente, plantsoendiensten, buurtinitiatieven en boerencoöperaties wordt in kaart gebracht wat ieders rol is en waar de beste kansen liggen voor samenwerking, diversificatie van het groente/fruitaanbod, bundelen van krachten, ontwikkelen van een duurzaam momentum. Een grote rol ligt ook bij de supermarktketens en progressieve voorstellen worden u geboden om meer lokale producten in de schappen te krijgen.

.eetbare wijk

3) Meer eetbaar in de stad: zowel fruitbomen als fruitstruiken. Met een geografisch kaart uit punt 1 worden beschikbare plantsoenen beplant met eetbare flora. Vooral de plantsoendiensten  spelen een belangrijke rol bij het gefaseerd omschakelen naar eetbaar groen in de stad. Samyama verzorgt bijscholing voor een permacultuur-benadering van het onderhoud en beheer. Zo kan het plantsoenbeheer winstgevend worden, een onderwijsrol voor, en een verbindingsfunctie tussen buurtbewoners aannemen. Een mooi voorbeeld van ons werk is ‘Esperanza Hofi di Bario Scharloo’.

.
local markets4) Meer lokaal en biologisch voedsel: Samyama maakt een gedetailleerd overzicht van aanbod (omringende boerderijen en tuinders) en van de vraag (de detailhandel, biologische en gangbare winkels, restaurants) en onderzoekt succesvolle strategieën voor een verhoogd aandeel (biologisch) lokaal geproduceerd voedsel. Verder kan een routekaart worden opgesteld voor een duurzame, lokale voedselketen, eventueel als onderdeel van de klimaat(neutrale)ambities van de gemeente en provincie. Zo leggen we Brievengat’s 5.000 m2 groot wijkvoedselbos aan.

 

5) Multi-criteria Analyse: Het is interessant om te weten wat een verhoogde zelfvoorziening nou oplevert voor een stad of regio in termen van omzet, besparing van broeikasgassen, gecreëerde arbeid, natuurontwikkeling en geluksbeleving. Samyama biedt u met kennis en ervaring de mogelijkheid aan om deze criteria verder te kwantificeren. Want het is onze overtuiging dat duurzame mogelijkheden het krachtigst zijn met de juiste getallen. En telkens weer laat deze multi-criteria analyse, in combinatie met een brede levenscyclus analyse zien dat werkelijk duurzame, geïntegreerde, lokale projecten winstgevender zijn, efficiënter, intelligenter, socialer en milieuvriendelijker dan projecten met alleen een winstoogmerk.