Duurzame wijkverwarming

met WKO, Warmtepompen en WKK

In 2015 assisteerde Samyama het ingenieursbureau Greenvis in een optimalisering van een Warmte/Koude-opslagsysteem in de wijk Buurtstede, Veenendaal. Het bedrijf ‘Duurzame Energievoorziening Veenendaal-Oost B.V.’ (DEVO) is het lokale energiebedrijf dat 800 woningen van warmte en koude voorziet met een WKO systeem en warmtekrachtkoppeling (WKK).

 

pr-greenvis-energie-schema

 

Het huidige energiesysteem werkte niet naar behoren. Door kostenbesparingen en ruimtegebrek bij de aanleg was gekozen voor een driepijpsconfiguratie die warmte en koude terugvoerde naar het energiesysteem. Dit resulteerde in een verhoogde retourstemperatuur en opereerde de warmteproductie-eenheden niet naar vol vermogen, waaronder: te weinig koude voor het laden van het WKO systeem; teveel warmte de warmtepomp in (dus lage capaciteitsbenutting); hoge inzet gasketels waardoor de warmte/elektra-optimalisatie met het net teniet werd gedaan. (In onderstaand figuur zijn geel en paars de mengverliezen).

devo-enthalpie-grafiek

 

Samyama maakte een 0-meting (proces optimalisatie) van het huidige systeem. Deze meting bestond uit het berekenen van de bezettingsgraad van alle warmteleverende componenten (WKO, WP en WKK), gebaseerd op maandelijkse gebruiksdata (in m3 en GJ) en technische gegevens van ieder component. Samyama bouwde het systeem na in Excel waarmee een energie/massabalans opgemaakt werd. Hieruit werd bekend wat de precieze omvang was van de verliezen (energetisch en financieel), werden tevens de suboptimale processen geïdentificeerd en initiële aanbevelingen gedaan voor een verbeterd systeem.

 

Voor de komende jaren staan 150-180 extra woningen gepland voor de wijk Buurtstede en 500 voor de wijk Veenderij. DEVO heeft de wens uitgesproken om de nieuw te bouwen woningen ook aan te sluiten op het zelfde energiesysteem. Een nieuw energieconcept (voor verbetering van het huidige systeem en uitbreiding van de nieuwe huizen) zou de projectontwikkelaar (en mede-eigenaar) moeten overtuigen tot continuatie. Het doel van dit advies was gericht om een lagere ‘total cost of ownership’ voor DEVO te bewerkstelligen door middel van het uitwerken van deze nieuwe energieconcepten.

 

Partners

logo-greenvis logo-devo