Product/proces optimalisatie

In uw bedrijfsvoering hebt u te maken met verschillende factoren die het productieproces beïnvloeden. Er valt meer winst te behalen met het optimaliseren van deze factoren, zoals uw energievoorziening, grondstoffen, processen en werknemers.

 

Samyama biedt u verschillende methodes om deze factoren te beïnvloeden en te verbeteren:

.pinch

  1. Procesoptimalisatie: Door de uw aangeleverde tekeningen en gegevens wordt een nulmeting gemaakt van uw proces. Hierbij worden grondstofverbruik, energieconsumptie en procesfactoren (e.g. temperatuur, druk) in kaart gebracht van ieder deelproces. Met behulp van verschillende analyses (zoals een energie/massabalans of pinch-analyse, figuur hiernaast) worden deelprocessen blootgelegd die niet optimaal functioneren.

 

  1. Productoptimalisatie: producten kunnen altijd lichter, milieuvriendelijker, energiezuiniger gemaakt worden en dat ziet u aan het eind van de balans!. Met een goede productanalyse en onderzoek naar alternatieven en innovaties legt Samyama mogelijkheden bloot voor productverbeteringen. Ook Biobased & groene innovatie biedt veel nieuwe mogelijkheden, evenals onze Prototype ontwikkeling en realisatie. Ten slotte kan onze Levenscyclus analyse mogelijke verbeteringen identificeren in de verschillende fases van uw product, zoals  in de grondstoffenwinning, het consumentenverbruik en/of einde levensfase.

 

pareto principe 2

3. Strategische optimalisatie: naast de product/procesoptimalisaties kan uw bedrijf als geheel nog doeltreffender worden door te focussen op het personeel, de markt en uw bedrijfsstrategie. Het Pareto-principe, oftewel de 80%-20% regel komt ook veelvuldig voor in het bedrijfsleven: zo wordt 80% van het werk door 20% van de werknemers gedaan (in veel grote bedrijven); of wordt 80% van de omzet verkregen door 20% van uw klantenbestand. Samyama biedt u afzonderlijk of in combinatie de volgende strategische optimalisaties aan, voor uw:

 

A. Personeel: Productiviteit en inzet bij uw werknemers hebben alles te maken met het gevoel invloed te kunnen uitoefenen op de eigen omgeving. Met oog voor detail onderzoekt Samyama hoe dit vergroot kan worden, bijvoorbeeld door: verzelfstandiging van taken, werkzaamheden, werk-units; aanboren van de intrinsieke motivatie van werknemers; effectieve methodes voor inspanning/ontspanning; een aangename werksfeer met rustruimtes, ontspanningsmogelijkheden en het stimuleren van persoonlijke doelstellingen binnen het bedrijf.

B. Organisatievorm: Geïnspireerd door de Braziliaanse multimiljonair Ricardo Samler onderzoekt Samyama met u de mogelijkheden voor verregaande verzelfstandiging van organisatiestructuren volgens de Semco-stijl. Door enkel met deadlines te werken en de invulling daarvan (werktijden, strategie, methode en zelfs beloning) over te laten aan de werknemers ontstaat er iets bijzonders. Werknemers maken het bedrijf eigen (i.e. nemen het bedrijf op in het eigen DNA) waardoor de belangrijkste drijfveer wordt aangesproken: ‘winst maken’!. Met Samyama onderzoekt u wat en in welke mate dit werkt voor uw bedrijfsomgeving.

C. Branche: door een andere kijk te ontwikkelen ten aanzien van de medespelers (‘concurrenten’) in uw branche beschikt u over meerdere voordelen. Samyama adviseert en begeleidt in de transitie van concurrentie naar convergentie. Door met conculega’s te convergeren naar een gemeenschappelijk doel, product of benchmark bent u in staat om een hoogwaardiger product-/dienstenaanbod aan te bieden, synergieën te benutten en productiekosten en R&D te delen. Met uw concurrentiepositie in acht genomen ontwikkelt Samyama toekomstscenario’s, stappenplannen en identificeert ‘least-cost-greatest-impact’-maatregelen.

 

(Achtergrond). Samyama beziet het marktveld, met uw positie daarin, als een organisch geheel. Enkele belangrijke uitgangspunten van Samyama zijn:

 

  1. (entropie en) Syntropie: een energetische kijk op de werking van een (sectoraal) ecosysteem kan een aantal fundamentele functies en principes beter toelichten. In een gesloten systeem (als u dat zo wilt zien) is er altijd entropie, wat wil zeggen dat er bij elke energieconversie (van functie of product) energieverlies optreed waardoor hoogwaardige energie steeds minder waard wordt. Entropie blijft dus over, is de restenergie die het systeem ´verlaat´ nadat een (reeks aan) functie(s) is/zijn uitgevoerd. Het is de lichaamswarmte  nadat voedsel het lichaam heeft voorzien van energie; de uitstootgassen en het geluid van machines; of de verwijdering van mineralen aan het afvalwater (en uiteindelijk naar de zee). Echter, de biosfeer als geheel ontwikkeld continu strategieën om alle vormen van energie op weg naar entropie te onderscheppen en op te slaan, te herleiden en om te zetten voor nuttig gebruik. Een ander woord voor dit proces is syntropie en geeft aan dat een systeem juist complexer, voedzamer en hoogwaardiger in potentie wordt als het daar de kans voor krijgt. Deze principes zijn ook toe te passen in de technosfeer oftewel in industrie en dienstverlening.

 

  1. Stapeling van functies: een productief bedrijf bestaat uit verschillende componenten; iedere component kan in potentie verschillende functies hebben. Die functies worden weer ondersteund door andere componenten in het systeem. Door die diverse functies te benadrukken en optimaal in te zetten wordt de complexiteit en syntropie van het (uw) systeem vergroot. Een voorbeeld is het divers inzetten van uw auto’s of machines (voor andere type doelgroepen of producten), of het personeel meerdere taken aanleren en uit te laten uitvoeren.

 

  1. Cycli – niches in ruimte en tijd. Cycli zijn zich herhalende gebeurtenissen in een systeem. Ze hebben ook de speciale kwaliteit van het vertragen van energie en grondstoffen op hun pad richting hun entropisch einde (bijvoorbeeld: regelmatig afval ophalen door de afvaldienst). Niches in het veld zijn plekken waar zich kansen voordoen voor gebeurtenissen, zoals ontmoeten, bezinnen, uitvinden, uittesten, recyclen, opwaarderen. Als niches mogelijkheden zijn in ruimte, dan zijn cycli mogelijkheden in tijd en samen bieden ze een broedplaats aan verschillende stakeholders en gebeurtenissen. Door deze cycli te stimuleren en te versnellen worden de mogelijkheden voor opbrengst verhoogd. Vergroot dus de syntropie, de diversiteit, de stroming, samenwerking en het aantal cycli en verhoog hiermee de opbrengst.