Over Samyama

De naam ‘Samyama’ is ontleend uit de yoga-traditie en is een methode om tot de kern te komen van datgene waar de aandacht op wordt gericht (‘aandachtspunt’, ook wel ‘pratyaya’ genoemd; ‘datgene wat op een bepaald moment het bewustzijn vult’). Dit kan alles zijn: normale gedachten, nadenken over het avondeten, overpeinzingen, woorden.  In de kern van elke pratyaya ligt alle informatie besloten over de functionaliteit, de rol en het doel van die pratyaya binnen zijn context.

 

De methode van Samyama is niets anders dan concentreren, laten bezinken, Samyama - onepointednessgoed analyseren en als het ware ‘samenvloeien’ het de pratyaya om tot zijn kern te komen. Met het verrichten van Samyama op een object wordt veel ‘perspectiefwisseling’ toegepast. Verder vindt een vergroeiing plaats met het object en wordt deze als het ware de eigen proprioceptie binnengetrokken. De ervaring van een buschauffeur spreekt als voorbeeld: hij heeft in zijn training en praktijk veel Samyama verricht op zijn bus-met-weg-relatie en na een tijd weet hij op de centimeter nauwkeurig een bocht te nemen met zijn bus, alsof zijn voertuig een verlengstuk is geworden van hemzelf.

 

Onze wetenschappelijke en vakkundige benadering vonden we goed bij de Samyama methode passen. We ontdekten ook dat andere kwaliteiten helpen bij het goed doorgronden van ontwikkelingsvragen van klanten, zoals intuïtie en waarheidlievendheid (i.e. blijven zoeken naar datgene wat het beste werkt; geen genoegen met kortstondige oplossingen).

 

Samyama passen we vervolgens toe op het grote thema van nu, namelijk de wel-varende, koolstofslanke en een evenwichtige leefgemeenschap. Iedereen heeft of krijgt ermee te maken maar het biedt ook ongekende nieuwe oplossingen. Dit type maatschappij is eigenlijk niet zozeer het doel, maar enkel de context. Het werkelijke doel is het talent (weer) leren beheersen om nieuwe openingen te zien, nuttige toepassingen te bedenken en te scheppen wat van groter belang is. Met andere woorden: ‘keep calm and perform Samyama’.

 

Samyama betekent voor u een goede analyse van uw systeemgrenzen, waarbij efficiëntie en optimalisatie een belangrijke rol spelen. Daarnaast betekent Samyama voor u een grondige haalbaarheid en marktverkenning van uw innovatief idee of concept. Als laatste biedt Samyama u een verduurzaming van bestaande werkvorm en het vinden van nieuwe, innovatieve, groene en sociaal-maatschappelijke business opportunities.