Projecten

Waardepiramide biomassa

Biomassa potentie & valorisatie

Voor regio Rivierenland, een regio met een sterke agrarische economie en dus ook veel biomassastromen, is een biomassapotentiestudie uitgevoerd. Daarnaast is een vijftal casussen ontwikkeld die deze biomassastromen valoriseren (i.e. business cases). Circulariteit en structurele verduurzaming spelen daarbij een hoofdrol.

Lees meer…

sugarcane

Bio-ethanol scenario’s, Puerto Rico

Wegens een hernieuwde interesse in suikerriet als grondstof voor biobrandstoffen voerde Samyama een optimalisatie uit voor een ethanolsector in Puerto Rico. Met een gecombineerde top down/ bottom up analyse werden de beste energiegewassen, conversietechnologieën, locaties en capaciteit beoogd tot aan 2030. Duurzame biobrandstoffen voor een kleine eilandstaat!

Lees meer…

pr-miscanthus-1

Miscanthus als duurzame brandstof, Noord Veluwe

In 2013 is Samyama een project gestart in de agrarische omgeving van Noord Veluwe met als doel het gewas Miscanthus te promoten als duurzame, circulaire brandstof op veehouderijen (en later ook voor middelgebruikers van warmte zoals zwembaden en gemeentehuizen). Teelt van gewassen speciaal voor energie, biobased materialen en biotechnologie!

Lees meer…

pr-lbg-rolande-vulstation

Mest(co)vergisting met LBG opwerking, Betuwe

Voor regio Rivierenland (Betuwe) en het Consortium ‘Ketensamenwerking LBG Rivierenland’ is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een mest(co)vergistingscasus met opwerking van biogas naar bio-LNG (LBG) als brandstof voor zwaar transport. Een innovatieve  ‘vergisting-tot-LBG-keten’ met oplossingen voor het mestprobleem, ketenoptimalisatie en groene, circulaire (bij)producten.

Verder…

pr-greenvis-systeem-weergave-simpel

Duurzame wijkverwarming, Veenendaal

Samyama voerde een due dilligence uit voor een Warmte/Koude-opslagsysteem (WKO) in Wijk bij Duurstede. Een wijk van 800 woningen met een duurzame energie-opwekking met WKO, warmptepompen en warmte/krachtkoppeling (WKK) werd opnieuw geoptimaliseerd en de ‘cost of ownership’ voor de warmteleverancier verlaagd.

Verder…

pr-groenland-tomaten

Energieneutrale glastuinbouw, Andel

Kassen zijn energie-intensieve bedrijven. Samyama deed een optimalisatie en haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor een 100% duurzame energievoorziening van een biologische kaskweker, met Warmte/Koude-opslag, een veld zonnecollectoren voor warmteproductie, windmolen en gasketel als back-up en CO2 voorziening. Hoge investeringen maar een zeer lucratieve business case!.

Verder…