Eén van Samyama’s core businesses is het analyseren van energiestystemen. Dit kan op bedrijfsniveau, lokaal en gebiedsniveau. Daarbij is de benadering steeds weer: wat is de huidige situatie (0-meting van het energieverbruik, kosten en bronnen van energieopwekking); wat is de ontwikkelingsvraag en ambitie en hoe kan die op een intelligente, kosteneffectieve manier beantwoord worden? Hierbij is Samyama vertrouwd met het rekenen aan verschillende vormen van energiesystemen, zoals bio-, zonne- en windenergie en Warmte-Koude Opslag (WKO), Zout/Zoetwater Koeling (SWAC) en grid-stabilisatie (vraag/aanbod optimalisatie).

In een haalbaarheidsstudie kunt kiezen voor het uitwerken van verschillende ambitieniveaus, waaronder:

 

  1. Verkennende marktstudie of ‘best choice technology’: hiermee kunt u vaak al met 20% van de energie 80% van de tijd en moeite besparen door uit te zoeken wat de parameters zijn van uw innovatie of maatregel. U onderzoekt wat de beschikbare technologieën zijn, de benodigde input of de potentiële afzet. Voor uw bedrijf kan dit bijvoorbeeld een verkenning zijn van de beste opties voor uw warmtevoorziening. Voor uw gemeente kan dit bijvoorbeeld beteken welke vorm van vergroening (van het totale electraverbruik) het meest voor de hand ligt. Zie RON voor een toepassing in een biologische tomatenkwekerij.

 

  1. Een Energie/Massabalans: energiesystemen moeten vervolgens worden geschaald op uw bedrijfsgrootte en omgeving. Of het nu een WKO systeem betreft, biomassaverbranding, zonnecollectoren of windmolenpark, met Samyama verricht u een gedetailleerd onderzoek naar capaciteit oftewel omvang van electra, warmte, input, output, configuratie (‘lay-out’) en stromen. Zie WKO van Greenvis.

 

  1. Techno-economische analyse: in de haalbaarheidsstudie kan een nog een verdiepingsslag gemaakt worden met een gedetailleerd technisch onderzoek, waar uw ontwikkelingsvraag tot 80% zekerheid worden geschaald en berekend op investeringskosten. Verder wordt het kostenplaatje geschetst: CAPEX en OPEX (kapitaal- en operationele kosten), IRR of terugverdientijd en netto contante waarde (NCW). Zie ‘vergisting’ voor een gedetailleerde TE-Anayse.

 

  1. Levencyclus Analyse (LCA): U wilt een product of proces vervangen door een duurzamere, groene optie? Wij bieden u een gedetailleerd vergelijkend warenonderzoek waarbij alle fases van de levenscyclus wordt betrokken: grondstofwinning, transport, assemblage/conversie, retail en einde levensloop. Dit kan voor verschillende criteria: kosten, broeikasemissies, gegenereerde arbeid en/of circulariteit. Voor uw bedrijf kan dit bijvoorbeeld een goedkopere biobased variant van uw verpakking betekenen. Voor uw provincie betekent dit bijvoorbeeld een vergroening van uw woningbestand waar beton vervangen wordt door kalkhennep. Zie ‘Biomassavalorisatie voor Regio Rivierenland’.

 

  1. Second opinion (due dilligence): subsidieverstrekkers en investeerders willen zeker weten of de aangeleverde technische gegevens kloppen. Met Samyama controleert u bijvoorbeeld uw energie/massabalans of marktstudie. Ook kan Samyama een onderzoek doen naar uw (potentiële) concurrentiepositie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.